Kurumsal Danışmanlık / Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal danışmanlık terimi, ticari faaliyetlerini optimize etmek amacıyla kuruluşlara profesyonel, bireyselleştirilmiş tavsiyeler veren firmaları ve hizmet sağlayıcıları tanımlar. Müşterilerin çoğu özel sektördendir, ancak kar amacı gütmeyen ve kamu sektörlerinden müşterilerin sayısı artmaktadır.

Kurumsal danışmanlıkların çok farklı boyutları, yapıları ve yönelimleri vardır: Binlerce çalışanı olan danışmanlık firmaları olduğu gibi çok küçük şirketler de vardır. Bazıları, varlık yönetiminden bir ürün hattının geliştirilmesine kadar işin tüm yönlerinde danışmanlık sunarken, diğerleri marka veya finansal danışmanlık gibi belirli bir alana odaklanır.

Yönetim danışmanlığı konusunda özel olan nedir?

Kurumsal danışmanlığın belirli bir biçimi, yönetim danışmanlığıdır: Yönetim danışmanlığı genellikle belirli sektörlerde veya sektör yeterliliklerinde uzmanlaşsa da, burada da danışmanlık işlevi odak noktasıdır. Bu, o endüstrinin tipik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasıyla sonuçlanır ve bireyselleştirilmiş danışmanlığı kolaylaştırır.

Başka bir deyişle, yönetim danışmanlığı, belirli konuları daha da derinlemesine araştırır ve kurumsal danışmanlığın bir alt kategorisi olarak kabul edilebilir.

(Kaynak – https://www.brand-trust.de)

Leave A Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *