TBT YAZILIM

Mersin Logo Tasarımı

Logo tasarımı, bir markanın kimliğini ve değerlerini temsil etmek için kullanılan bir sembol veya görsel tasarım sürecidir. Detaylı bir logo tasarımı aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Araştırma: Logo tasarımına başlamadan önce, markanın hedef kitlesi, sektörü ve rakipleri hakkında genel bir araştırma yapmak önemlidir. Bu adım, tasarıma yön verecek önemli ipuçları sağlayabilir.
 2. Brief oluşturma: Müşteri ile birlikte bir tasarım briefi oluşturmak önemlidir. Brief, markanın hedefleri, değerleri, istekleri ve beklentileri gibi bilgileri içeren bir belgedir. Bu, tasarımcının müşteri ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur.
 3. Kavram geliştirme: Tasarımcı, brief temelinde farklı kavramlar ve fikirler geliştirir. Bu adımda, farklı stiller, renkler, tipografi ve semboller gibi unsurlar üzerinde denemeler yapılır.
 4. Tasarım süreci: Belirlenen kavramlar üzerinde çalışılır ve tasarım konseptlerinin geliştirildiği aşamaya geçilir. Bu, kavramları çizimler veya dijital tasarımlar şeklinde oluşturmayı içerir. Bu aşamada, renkler, tipografi, semboller ve diğer tasarım öğeleri ile oynanabilir.
 5. Geribildirim: Tasarımda ilerleme kaydedildiğinde, müşteri ile birlikte geri bildirimler almak önemlidir. Geri bildirimler, tasarımın belirli yönlerini düzeltmek veya geliştirmek için kullanılır.
 6. Grafik düzenleme: Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak, tasarımın ince detaylarını düzenlemek veya düzeltmek için grafik düzenleme yazılımları kullanılır. Bu aşamada, renklerin ve tipografinin doğru olması sağlanır.
 7. Finalize etme: Son adımda, tasarım müşteriye sunulur ve onay alındığında markanın kullanımı için hazır hale getirilir. Dosyanın doğru formatlarda kaydedildiğinden, renk ve boyutlarda uygun olduğundan emin olunur.

Logo tasarımı detaylı bir süreçtir. Her adım, müşteri ihtiyaçlarına ve markanın değerlerine uygun bir tasarım oluşturmayı amaçlar.

 

 1. Logo tasarımı, bir markanın veya şirketin kimliğini temsil eden görsel bir sembol veya imgedir. Bu sembol veya imge, markanın değerleri, hedefleri ve kişiliği hakkında birçok bilgiyi iletmektedir. Logo tasarımı, firmaların diğer rakiplerinden ayrışmasını sağlamak, tüketiciye güven vermek ve marka tanınırlığı oluşturmak için oldukça önemlidir.

Logo tasarımı yapılırken bazı adımlar izlenir. İlk olarak, markanın değerleri ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu bilgi, logo tasarımının temelini oluşturacak ve markanın kimliğini yansıtacaktır. Bu nedenle marka sahibiyle detaylı bir görüşme yaparak markayı, hedeflerini, hedef kitleyi ve istedikleri mesajı anlamak önemlidir.

İkinci adım olarak, bir logo tasarımı için tasarım süreci başlatılır. Bu süreçte öncelikle bir tasarım bireşimi veya konsept oluşturulur. Konsept oluşturulurken, markanın değerleri ve hedefleri dikkate alınır ve bunları yansıtan görseller veya semboller düşünülür. Konsepteki fikirler, bir taslak haline getirilir ve taslaklar marka sahibine sunulur.

Üçüncü adım olarak, marka sahibiyle taslaklar üzerinde birlikte çalışarak geri bildirim almak ve tasarımda düzeltmeler yapmak önemlidir. Marka sahibinin fikirleri ve talepleri dikkate alınarak tasarımda gerekli düzenlemeler yapılır ve marka sahibine tekrar sunulur. Bu süreç, tasarımın marka sahibinin beklentilerini karşılaması için oldukça önemlidir.

Dördüncü adım olarak, tasarımın son hali üzerinde son düzenlemeler yapılır ve marka sahibine sunulur. Bu aşamada, renk, tipografi, boyut gibi detaylar üzerinde çalışılır ve marka sahibiyle anlaşmaya varılır. Tasarımın marka sahibi tarafından onaylanmasının ardından, logo üretim aşamasına geçilir.

Son olarak, logo üretimi için gerekli adımlar atılır. Bu adımlar, tasarımın dijital olarak hazırlanması, renk ve boyutlandırma düzenlemelerinin yapılması, farklı formatlarda kaydedilmesi gibi işlemleri içerir. Logo, marka tarafından kullanılan tüm materyallerde yer alacak ve markanın tanınırlığını sağlayacaktır.

Logo tasarımı, markaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. İyi tasarlanmış bir logo, markanızın görsel kimliğini güçlendirecek, tüketicilerin gözünde güven oluşturacak ve marka tanınırlığını artıracaktır. 

 

 1. Bir logo tasarımı brief’i oluştururken, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İş veya marka bilgileri: İlk olarak, tasarımı yapacağınız iş veya marka hakkında genel bilgiler içeren bir bölüm oluşturun. Bu bölümde markanın adı, sektörü, hedef kitlesi gibi temel bilgileri belirtin.

Marka değerleri ve misyon: Markanın değerlerini ve misyonunu belirleyin. Logo tasarımı bu değerlerin ve misyonun ifadesi olmalıdır. Bu bölümde markanın kendini nasıl tanımladığını ve hedeflerini paylaşın.

Hedef kitlesi: Markanın hedeflediği kitleyi tanımlayın. Bu bölümde hedef kitlenin demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet, coğrafi konum vb.) ve ilgi alanlarını belirtin. Logo tasarımı, hedef kitlenin ilgi ve beklentilerini karşılamalıdır.

Rekabet analizi: Markanın rakiplerini belirleyin ve bu rakiplerin logo tasarımlarını analiz edin. Bu bölümde, markanın rekabet avantajını vurgulayan bir logo tasarımı yapılmasını isteyebilirsiniz.

İletişim amacı ve hedefleri: Logo tasarımının iletişim amacını ve hedeflerini açıklayın. Markanın hangi mesajı iletmek istediğini ve hedeflerinin neler olduğunu belirleyin. Tasarım ekibine, marka imajını yansıtan bir logo tasarlamalarını isteyebilirsiniz.

Tasarım tercihleri: Logo tasarımında kullanılmasını istediğiniz renkler, fontlar veya semboller gibi spesifik tasarım tercihlerini açıklayın. Markanın renklerini veya sembollerini yansıtan bir logo tasarlamalarını sağlamak için bu tercihleri belirtmek önemlidir.

Logonun kullanım alanı: Hangi platformlarda kullanılacaksa belirtin. Logo, baskı malzemeleriyle kullanılmak üzere mi tasarlanacak veya sadece dijital ortamlarda mı kullanılacak? Bu detayları logo tasarım brief’ine ekleyin.

Teslim tarihi ve bütçe: Logo tasarımının tamamlanması gereken tarih ve belirlenmiş bütçeyi belirtin. Bu, tasarım ekibine zaman çizelgesi konusunda yönlendirme sağlayacak ve iş bütçesini planlamalarını sağlayacaktır.

Bu aşamaları izleyerek logo tasarımı brief’ini detaylı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu brief, tasarım ekibine markanın beklentilerini ve gerekliliklerini net bir şekilde iletmek için kullanılır. Unutmayın, daha fazla ayrıntı ve örnekler tasarım ekibinin daha iyi bir tasarım sunmasını sağlayacaktır.

 

 1. Logo tasarımı için kavram geliştirme aşaması oldukça önemlidir. Bu aşama, markanın değerlerini ve hedeflerini yansıtan etkili bir logo oluşturmak için tasarımcılar ve marka sahipleri arasında gerçekleştirilen bir işbirliğidir.

İşte logo tasarımının kavram geliştirme aşamasında detaylı bir açıklama:

Markanın araştırılması: Tasarımcılar, logo tasarımı için markayla ilgili tüm detayları öğrenir. Markanın hedef kitlesi, değerleri, misyonu, vizyonu gibi önemli bilgileri anlamak için marka sahipleriyle bir araya gelir ve gerekirse marka hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapar.

Hedeflerin belirlenmesi: Markanın hedefleri ve amaçları, logo tasarım sürecine yön veren temel unsurlardır. Tasarımcılar, markanın hedeflerini belirleyerek ve bu hedeflere ulaşmak için logo tasarımında nelerin kullanılması gerektiğini tespit ederek kavram geliştirmeye başlar.

İlham kaynaklarının incelenmesi: TBT Yazılım genellikle markanın sektöründe bulunan diğer logo tasarımlarını araştırarak ilham alır. Bu, markanın sektöründe öne çıkan renklerin, tipografinin ve sembollerin belirlenmesine yardımcı olur. Ancak, bu aşamada sadece ilham almaya odaklanılmalı ve diğer markaların logolarının taklit edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Beyin fırtınası yapma: TBT Yazılım, markanın değerlerini ve hedeflerini yansıtan bir logo tasarlamak için farklı fikirler üretmek için beyin fırtınası yapar. Bu aşamada, grafikerlerimiz farklı renkler, şekiller, harfler ve sembollerle oynarlar ve farklı stiller ve yaklaşımlar deneyebilirler.

Tasarım seçeneklerinin oluşturulması: TBT Yazılım, beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan fikirleri birleştirerek ve geliştirerek farklı tasarım seçenekleri oluştururlar. Bu seçenekler genellikle siyah beyaz olarak başlar, sonra renkler ve detaylar eklenir. Tasarımcılar, seçeneklerin markanın değerlerini doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için marka sahipleriyle iletişim halinde olur ve geri bildirimleri dikkate alır.

Tasarımın geliştirilmesi: Seçilen bir tasarım, daha detaylı olarak geliştirilir ve logo tasarımı için dikkate alınması gereken tüm teknik detaylar eklenir. Renkler, tipografi, boyutlar, oranlar ve diğer görsel unsurlar tamamlanır. Bu aşama, tasarımın son haline getirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi için tasarımcılar ve marka sahipleri arasında bir işbirliği gerektirir.

Sonuç olarak, logo tasarımının kavram geliştirme aşaması markanın değerlerini ve hedeflerini yansıtan etkili bir logo oluşturmanın önemli bir adımıdır. Bu aşamada, marka sahipleri ve tasarımcılar arasında işbirliği yapılır, markanın araştırılması yapılır, ilham kaynakları incelenir, beyin fırtınası yapılır, tasarım seçenekleri oluşturulur ve tasarım detayları geliştirilir.

 1. Bir logo tasarım süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

İş Analizi: İlk adım, logo tasarımının yapılacağı şirket veya marka hakkında bir anlayış geliştirmektir. Bu adımda, şirketin misyonu, değerleri, hedef kitlesi ve konumu gibi bilgiler toplanır. Ayrıca, rakip analizi yapılır ve sektördeki diğer markaların logoları incelenir.

Araştırma: İkinci adım, yaratıcı bir sürecin başlamasıdır. Tasarımcı, verilen bilgilere dayanarak konsept ve fikirler oluşturmak için araştırma yapar. Bu aşamada, renkler, tipografi ve semboller gibi tasarım unsurlarıyla ilgili araştırmalar yapılır.

Tasarım Geliştirme: Üçüncü adım, tasarımın oluşturulduğu aşamadır. Tasarımcı, elde edilen fikirler ve araştırmalar doğrultusunda sketçler ve mock-up’lar oluşturur. Bu aşamada, renkler, desenler ve tipografi gibi tasarım unsurları belirlenir.

Geri Bildirim Ve İyileştirme: Dördüncü adım, tasarımların müşteriye sunulduğu ve geri bildirim alındığı aşamadır. Müşteriden gelen geri bildirimlere göre tasarımlar revize edilir ve iyileştirilir.

Finalize Etme: Beşinci adım, son tasarımın seçildiği ve tamamlandığı aşamadır. Son tasarım geliştirilir, renkler ve tipografi ayarlanır ve tasarımın tüm ayrıntıları gözden geçirilir.

Uygulama: Son adımda, logo tasarımı diğer tasarım projelerinde kullanılmak üzere formatlandırılır. Bu aşamada, logo farklı boyutlarda ve formatlarda (web, baskı, sosyal medya vs.) kullanılabilir hale getirilir.

Sonuç olarak, logo tasarım süreci bir dizi aşamadan oluşur ve her bir aşama, müşterinin beklentilerini karşılamak ve sağlam bir tasarım oluşturmak için önemlidir. Profesyonel bir logo tasarımı, şirketin kimliğini yansıtan ve hedef kitlesine hitap eden bir vizyon oluşturmayı hedefler.